سامانه ثبت نام اردوهای دانشجویی

بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

پیش ثبت نام راهیان نور جنوب ۱۳۹۸


 • اولویت اعزام با دانشجویان ورودی ۹۸ و ۹۷ و آن دسته از دانشجویانی است که تا کنون با دانشگاه به اردوی راهیان نور نرفته اند.
 • مدت زمان اردو ۷ روز میباشد و تاریخ اعزام خواهران ۱۵ اسفند و برادران ۱۸ اسفند خواهد بود.
 • مبلغ ثبت نام برای شرکت در اردو بر اساس مصوبه شورای فرهنگی دانشگاه ۱۰۰،۰۰۰ تومان میباشد که پس از تایید ثبت نام، دریافت خواهد شد.
 • با توجه به محدودیت ظرفیت ثبت نام و درصورت تکمیل ظرفیت، سامانه ثبت نام بسته خواهد شد.
  (چنانچه با انصراف افراد افزایش ظرفیت امکان پذیر بود، بازگشایی سامانه ثبت نام اطلاع رسانی خواهد شد.)
 • حرکت رفت از مشهد و بازگشت کاروان خواهران و برادران با قطار انجام خواهد شد.
 • علاوه بر راویان خبره همراه کاروان (چه در سفر برادران و چه در سفر خواهران) از راویان هشت سال دفاع مقدس در مناطق نیز بهره مند خواهیم شد.
 • جهت کسب اطلاع از فعالیت ها و اقدامات مقدماتی و اجرایی اردو می‌توانید به کانال ستاد راهیان نور بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد(سلوک عشق) به نشانی @solook_eshgh مراجعه فرمایید.  `